Kapittel 1: ¡Hola!

I kapittel 1 lærer du å hilse og presentere deg selv. Du blir også kjent med hovedpersonene i Vidasbøkene.

Videre lærer du å spørre og fortelle om hvor man er fra, og du blir introdusert for flere kjente personer fra den spansktalende verden.

I kapittel 1 lærer du å bøye verbet ser i entall, og du lærer å stille spørsmål med spørreordene quién og dónde.