Kapittel 3: ¿Qué es?

I kapittel 3 lærer du å spørre og fortelle om hva ting er eller betyr. Du lærer også mange nye ord som du trenger for å fortelle hva du har rundt deg i klasserommet.

I kapittel 3 lærer du også å telle til 10 på spansk, og du lærer hvordan du bøyer substantiv i kjønn og tall. Du lærer også bestemte og ubestemte artikler. For å kunne stille spørsmål, lærer du spørreordene qué og cómo.