Kapittel 6: Cuatro jóvenes

I kapittel 6 får du vite litt mer om de fire hovedpersonene i Vidasbøkene; Javier, Eva, Eduardo og Clara. De skriver e-poster om hvor de er fra, hvor de bor, hvor gamle de er, hva de gjør og hva de interesserer seg for.

I dette kapittelet lærer du å spørre og fortelle om alder, og å fortelle enkelt om dine interesser. Du lærer også verbet tener og spørreordene cuántos og cuáles.

Kapittel 6 inneholder også en fordypningstekst, som er et brev fra Clara. Hun gir oss noen stikkord om landet sitt, blant annet musikken, og hun forteller litt om sine interesser, sine venner og sin kjæreste. Til slutt presenterer hun to strofer at barnerimet Un son para niños antillanos av Nicolás Guillén.