Kapittel 9: Mi barrio

Eva er norsk, men nå bor hun i bydelen Santa Cruz i Sevilla. Den første teksten i kapittel 9 handler om Santa Cruz. I den andre teksten spør en turist om veien til la Giralda, det mauriske tårnet ved siden av katedralen i Sevilla.

Kapittel 9 inneholder også sangen Si tú te vas, som handler om Sevilla.

I kapittel 9 lærer du å fortelle om hjemstedet ditt og å spørre hvor noe ligger. Når det gjelder grammatikk, lærer du om bruk av verbene ser, estar og hay. Du lærer også spørreordet adónde og noen preposisjoner.