Kapittel 10: Mi comida favorita

Kapittel 10 handler om mat. Her kan du lære litt om priser, om navn på matvarer og om farger. Du lærer også å uttrykke at du liker eller ikke liker noe. Viktig grammatikk er verbet gustar og dessuten verb som diftongerer i presens.

Kapittel 10 består av mange tegninger og bilder, i tillegg til teksten En la tienda og en strofe av et dikt av den store spanske dikteren Federico García Lorca.