Kapittel 16: Mis obligaciones

Kapittel 16 handler om plikter. I teksten Las obligaciones de Javier kan vi lese om hva Javier må gjøre mens foreldrene er på ferie. Teksten Desorden er en tegneserie der mor ber sønnen om å rydde tingene sine på plass.

I kapittel 16 lærer du uttrykket tener que + verb i infinitiv som betyr "å måtte". Videre repeteres pekeord og ord for møbler og ting.