Kapittel 18: Viajar

Tema for kapittel 18 er reising. Kapitlet inneholder teksten Eva viaja a Madrid og sangen Viaje con nosotros.

I kapittel 18 lærer man å bestille en togbillett på spansk og å forstå en spansk togtabell. Viktig grammatikk er indirekte objektspronomen.

Tema 3 avsluttes med en tekst på norsk om tradisjoner i Spania. Denne dreier seg blant annet om mat, fester og musikk.