Kapittel 19: España

Kapittel 19 handler om Spania. Du kan lese om landet på en fiktiv internettside, som tar for seg geografi, befolkning og regioner, språk, eksportprodukter og været i ulike regioner. Dessuten finnes en fordypningstekst om turisme.

I kapittel 19 lærer du at adjektiver også av og til kan settes foran substantivet. Ellers inneholder kapittel 19 mange nyttige ord og uttrykk. Dessuten lærer du å snakke om været, og du lærer himmelretningene på spansk.