Kapittel 21: América Latina

Kapittel 21 handler om ulike sider ved Latin-Amerika – om folk, språk, familie og vennskap, historie, musikk, mat og fotball. Sist i kapitlet finner man sangen Canción con todos, som handler om noen av de samme temaene. Den betraktes av noen som en slags nasjonalsang for Latin-Amerika.

Kapittel 21 inneholder lite ny grammatikk. Man fortsetter å øve på presens perfektum.